בעקבות המצב: כמה נקודות שחשוב לדעת

לקוחות יקרים

הימים שבהם אנו מצויים קשים וכואבים.

הדעת מתקשה לעכל את הזוועות, והלב מדמם.

כולנו כואבים והמומים.

כולנו חלק מאסון לאומי.

בימים הקשים הללו ישנן המון שאלות

מעסיקים.ות ועובדים.ות נמצאים באי וודאות ולכן ריכזנו עבורכם כמה נקודות שחשוב לדעת.

באופן כללי, דיני העבודה חלים ותקפים.

על גביהם ניתנו הנחיות וצווים שונים החלים על עסקים שונים במיקומים שונים

כך שכל מקרה יש לבחון לפי נסיבותיו.

ניתן למצוא מענה באתר משרד העבודה או באמצעות ייעוץ משפטי.

הנה כמה כללי אצבע חיוניים שחשוב שתכירו:

שכר ופיצוי

ככלל, חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו – 2006 ("חוק הגנה על עובדים") אינו מחייב לשלם שכר לעובדים שבחרו שלא להגיע לעבודה, אלא אם מדובר במקום עבודה סגור בהתאם להנחיות פיקוד העורף ונקבעה חובת תשלום שכר בהסכמים בין הצדדים ליחסי עבודה או לפי חוק.

קביעת הפיצוי וגובהו בעתות ואזורי הלחימה נבחן ומוכרע בדיעבד, בדרך כלל בתום התקופה של הכרזה על מצב מיוחד בעורף (כך למשל בהסכמים שגובשו בתקופות לחימה בעבר נקבע כי תושבי יישובים שהיו באזור המוכרז שנעדרו מהעבודה או לא ביצעו את העבודה בימים שבהם היו מקום עבודתו או מקום מגוריו באזור ההכרזה על מצב המיוחד בעורף, יהיו זכאי לשכר. למשל, צו ההרחבה בעניין מבצע ׳שומר החומות׳, ׳עמוד ענן׳ ו׳צוק איתן׳. שם חויבו המעסיקים בדיעבד לשלם שכר לעובדים, שנעדרו מהעבודה בשל הנחיות כוחות הביטחון שלא להגיע למקום העבודה).

עובדים שלכאורה זכאים לפיצוי לפי הסכם, למי יפנו בבוא העת לקבלו?
פיצוי המעסיקים על תשלום השכר יתקבל (בכפוף להסכמות), בעקבות תביעות שיגישו לאוצר, כפי שנקבע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) נזק מלחמה ונזק עקיף (הוראת שעה) התשס"ט 2009. בעבר נקבע בהסכמים קיבוציים כי מעסיק שמקום עבודתו היה סגור על פי הוראות פיקוד העורף, ישלם לעובדיו את שכרם הרגיל ויוכל לקבל שיפוי בהתאם להסדרים שנקבעו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים.
יובהר כי נכון למועד זה, לא קיים הסכם עדיין ביחס למבצע "חרבות ברזל", ועל כן רק בחתימת הסכם קיבוצי, תקום לעובדים זכאות לפיצוי שמקום עבודתם היה סגור בהוראת פיקוד העורף

האם ניתן לממש ימי חופשה בעת הלחימה?
עובד יכול בהסכמה עם המעסיק לממש ימי חופשה, ככל שעומדים לרשותו.  במידה והמעסיק.ה מעונין.נת בהוצאת העובדים לחופשה, היא תהא מוגבלת עד 7 ימים, שכן מעבר לכך נדרשת התראה של שבועיים. עובדים שאין להם יתרה של 7 ימים יממשו חופשה על חשבון המעסיק.ה, שכן אין להכניס עובד ליתרת חופשה שלילית.

חל״ת – האם אפשרי?

בהסכמת הצדדים ניתן להוציא לחל״ת. מציעה שההסכמה תהא כתובה תוך פירוט משמעות החל״ת עבור העובדים.

במידה שבמפעל יש חדר ממוגן, והעובדים בכל זאת לא מגיעים לעבודה?
ככלל, עובדים מוגנים מפיטורים רק אם הוראות פיקוד העורף אוסרות עליהם להגיע למקום העבודה. (במקרים שבהם לא ברור לעובדים אם מקום העבודה מוגן או לא, ניתן לפנות לפיקוד העורף ולברר את ההנחיות). אם על פי פיקוד העורף המפעל נחשב מוגן – אי הגעה למקום העבודה היא על אחריות העובדים.

עבודה מהבית
ההחלטה על עבודה מרחוק נתונה לשיקול דעתו.ה של המעסיק.ה. אם העובד.ת מבקשים לעבוד מהבית, על המעסיק לשקול בתום לב ובאופן ענייני את הבקשה.

הורים שנעדרו בשל השגחה על ילדיהם עקב סגירת מוסדות הלימוד
בעבר, הורים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדם (עד גיל 14 או 21 במקרה של ילד עם צרכים מיוחדים) קבלו תשלום שכר כאילו עבדו והמעסיק זכאי לפיצוי. לפי משרד העבודה, הנושא יוסדר בדיעבד. בכל מקרה, אין לפטר עובדים ועובדות אלה, בכפוף לאחד מאלה:
* ההורה עצמאי או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית.
* נבצר מבן או בת הזוג להישאר להשגחה.

האם ניתן להעדר מהעבודה במקום בו יש סידור להשגחה על הילד?
אם מקום העבודה של העובד או בת/בן הזוג סיפקו סידור נאות להשגחה על הילד, העובד לא יוכל להעדר מהעבודה ולא תקום לו ההגנה מפני פיטורים.

הורים לילדים בני 15 ומעלה שנשארו עמם בבית ולא עבדו
עובדים אלה לא זכאים לפיצוי. בעבר הפיצוי ניתן להורים לילדים עד 14. הגדרת ׳ילד׳ נקבעה בחוק ההגנה על עובדים לשעת חרום תשס"ו 2006.

אם מקום העבודה עובד כרגיל אך העובדים חוששים להגיע לעבודה. האם יהיו זכאים לשכר?
אין חובת תשלום שכר לעובד.ת שלא הגיעו לעבודה, במצב שלא נאסר להגיע לפי הנחיות פיקוד העורף. על כן,  ניתן לדרוש מעובד להגיע למקום העבודה, למעט אם הוראות פיקוד העורף הנחו אחרת במפורש. עם זאת, ניתן להסכים על היעדרות בהתאם לימי החופשה שעומדים לרשות העובד.ת או להסכים כי העבודה תבוצע מרחוק, ככל שהדבר הוסכם ומוסדר במקום העבודה. 

 
"מפעל למתן שירותים קיומיים" או "חיוניים?
 עובדים במפעלים למתן שירותים קיומיים או מפעלים חיוניים שאושרו ככאלה לפי חוק שירות עבודה בשעת –חירום, תשכ"ז-1967 והוצאו להם צווי קריאה לשירות עבודה, מחויבים להגיע לעבודה. אי הגעה לעבודה מהווה עבירה פלילית [בעקבות המצב המיוחד שהוכרז בעורף, שר העבודה יואב בן צור חתם על צו להחלת פרק ד' לחוק שירותי עבודה בשעת חירום, קרי מפעלים המספקים מוצרים/ שירותים קיומיים בין היתר: תשתיות, רפואה, חשמל, מים, גז ומזון]. ניתן להוציא צווי קריאה המחייבים בהגעה למקום העבודה.

איסור פיטורים במפעל שאינו ממוגן
אסור לפטר עובדים שהוראות כוחות הביטחון אוסרות להגיע למקום העבודה. אם מקום העבודה אינו ממוגן, והוראות פיקוד העורף אוסרות לעבוד בו – אין תוקף לפיטורים.
 
צו 8
אסור לפטר עובדים ועובדות שנקראו לשירות מילואים במהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו.

אמשיך לעדכן אתכםן

ואל תהססו לפנות אלי בכל שאלה/הבהרה

שנדע ימים טובים יותר

הילה
 

הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה