הבחירות לרשויות המקומיות בפתח – הידד! אז איך זה נוגע אליכם המעסיקים?

מאמר משפטי מאת הילה אראל-שמש, עורכת דין ונוטריונית

הבחירות לרשויות המקומיות הן "יום שבתון" שיבוא על חשבון המעסיק.

יום השבתון נקבע חוקית בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), ולפיו יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ייחשב "יום שבתון" בתחומן של הרשויות שהבחירות נערכות בהן.
(לגבי מועצות מקומיות – חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) קובע, כי הבחירות לכל המועצות האזוריות יתקיימו במועד שבו נערכות הבחירות לרשויות המקומיות וכי יום הבחירות יהיה יום שבתון בתחומן של המועצות האזוריות שהבחירות נערכות בהן, על-פי הכללים שנקבעו לגבי הבחירות לרשויות המקומיות).

הרשויות אינן אלה שיישאו בנטל השכר של העובדים אלא המעסיקים.
עבור יום השבתון יקבל העובד הזכאי תשלום שכר בגובה שהיה משתכר אילולא הבחירות ללא ניכוי יום חופש וללא אבחנה בין עובד יומי או חודשי.

מי זכאי ליהנות מיום השבתון?
• כל העובדים שרשומים בפנקס הבוחרים של רשות מקומית או מועצה אזורית שהבחירות נערכות בה, גם אם מקום עבודתם הוא ברשות/מועצה שלא חל בה יום השבתון. לעובדים אלה מימוש הזכות הוא אוטומטי והעובד לא חייב להצביע בפועל לשם כך.

• כל העובדים שמשך העסקתם אצל המעסיק הוא לפחות 14 ימים ברצף לפני יום הבחירות.

• מי שלא יהנה מהזכאות הם העובדים המועסקים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים הואיל ושירותים אלה יפעלו כסדרם. בתחומים אלה המעסיק יכול לחייבם לעבוד ביום הבחירות.

האם ניתן לחייב את העובדים הזכאים לעבוד ביום השבתון?
• החוק אינו אוסר על העסקה ביום הבחירות אבל העובד רשאי לסרב. כמובן שבכל מקרה בו יועסק העובד ביום הבחירות, יש לאפשר לו לממש את זכותו להצביע ולשלם לו כפי שנפרט להלן:

בכמה יתוגמל עובד שיעבוד ביום השבתון?
גם תשובה לשאלה זו אינה קבועה בחוק. יום שבתון ככלל אינו נמנה על ימי המנוחה השבועית. הפסיקה איננה אחידה בסוגיה זו ונעה בין 150%-200% משכרו הרגיל של העובד (בית הדין הארצי לעבודה עדיין לא נדרש להכריע בסוגיה זו ולכן אין קביעה חד משמעית).כמה מקובל לשלם?
הנוהג המקובל בבחירות לכנסת הוא תשלום בגובה 200% משכר העובד או לחלופין שכר רגיל + יום חופשה חלופי/שעות חופשה חלופיות כמספר השעות שבהן עבד ביום הבחירות. כך מקובל גם לגבי יום עבודה בבחירות לרשויות והמועצות.

הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה