התביעה התקדימית של כרמלה מנשה ממשיכה להדהד מתי נחצה הקו כשסאטירה עוסקת במיניותו של אדם והאם תיחשב הטרדה מינית אסורה