התיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה – נקודות שחשוב לדעת

משרד הכלכלה פרסם תזכיר לשינוי חוק שעות עבודה ומנוחה שצפוי לעבור בכנסת בשבועיים הקרובים. מטרת התיקון היא העסקה גמישה של עובדים ואיזון בית עבודה נכון יותר.

עד עתה מעסיקים היו מחוייבים לשלם לעובדים תשלום מיוחד עבור שעות נוספות גם אם העובד החסיר שעות ביום אחר באותו החודש. על שעתיים ראשונות 125% משכר שעה רגיל ו- 150% מהשעה השלישית.

לפי ההצעה מעסיקים יוכלו לקזז עד 17 שעות עבודה בחודש בין השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה אחד לשעות חסר ביום אחר, ולשלם בגין אותן שעות שכר רגיל ללא התוספת.

הרעיון הוא התאמת מתכונת תשלום לאופי העבודה במשק שהופך גמיש יותר עם השנים ובוודאי מאז הקורונה.

כדי להתחיל לעבוד לפי התיקון יש לתקן את הסכם העבודה בהתאם שיקבע כיהעובד רשאי לעבוד פחות שעות ביום מסוים ולהשלים שעות חסרות ביום עבודה אחר באותו החודש.

ההסדר החדש יחול גם על עובדים במשרה חלקית כאשר שעות ההשלמה האפשרויות בחודש יחושבו לפי חלקיות משרה של העובד כפול 17 שעות (למשל עובד שמועסק בהיקף של 50% משרה יוכל להשלים שעות רגילות שהחסיר ביום אחד בשעות נוספות שעבד ביום אחר עד 8.5 שעות בחודש). ההסדר יכול לחול גם על עובדים שעתיים ובלבד שהמעסיק הודיע להם מראש על השעות שהם מחויבים לעבוד באותו החודש כנהוג במקום העבודה.

לגבי שעות נוספות בלילה או בשישי/מוצ"ש – הקיזוז יתבצע רק בתוך השעות הללו. כלומר אם עובד החסיר שעה רגילה במשמרת לילה ניתן יהיה להשלים אותה כשעה רגילה רק אם היתה שעה נוספת במשמרת לילה באותו החודש והיא תשולם לפי שכר רגיל.

לגבי עבודה במנוחה השבועית וחג – ההסדר לא חל.

עד מרץ 2024 לא יחולו הכללים החדשים על עובדים ששכרם נמוך מ 7,950 ₪ או פחות מ- 43.68 ₪ לשעה. לגבי עובדים במשרה חלקית ההסדר החדש לא יחול אם השכר נמוך מ 7,950 ₪ במכפלות חלקיות המשרה (למשל עובד ב-50% משרה לא יהיה כלול בהסדר אם שכרו נמוך מ-3,975 ₪). החל מאפריל 2024 נקבעה עליה מדורגת של השכר ממנו יחול ההסדר על העובדים.

לגבי הפרשות פנסיוניות – השעה הנוספת ששולם בגינה שכר רגיל כהשלמה תיחשב שעת עבודה רגילה והעובד יקבל עבורה את כל הזכויות הנלוות כמו הפרשות פנסיה, קה"ש ועוד.

לגבי שעת עבודה נוספת שלישית – אין שינוי. כלומר גם אם שתי השעות הנספות יקוזזו וישולם עבורן שכר רגיל, החל מהשעה השלישית זכאי העובד ל- 150% משכרו.

יש לכםן שאלות?

פנו אלי לייעוץ

שלכםן

הילה

הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה