כן! חובה לעדכן מועמד בתשובה שלילית

מאמר משפטי מאת הילה אראל-שמש, עורכת דין ונוטריונית

מעסיקים רבים אינם מודעים לכך שהחל מה-30 בינואר 2015 ישנה חובה לעדכן מועמדים בסטטוס המועמדות שלהם, במסגרת התיקון ל'חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002'. בין היתר קובע התיקון, כי אחת לחודשיים מחויב המעסיק למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון, ראיון או בחינה, הודעה בכתב בנוגע להתקדמותו. בנוסף הוא מחויב למסור למועמד הודעה בכתב בתוך 14 יום בנוגע לאי-קבלתו לעבודה.
ההודעה בכתב יכולה להישלח בדוא"ל או בכל אמצעי טכנולוגי אחר ועליה לכלול פרטים שמפרט החוק, כמו שם המעסיק ושם המועמד; מועד תחילת הליכי המיון; זהות הגורם שעורך את הליכי המיון (במקרה שהוא אינו המעסיק); התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון; וכן את שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.
מעסיק שיפר הוראות אלה חשוף לתביעה מצד מועמדים של אלפי שקלים.
טיפ – מומלץ להכין טופס קבוע מראש ובו הפרטים המחויבים על פי חוק ולתת למועמד.
הערה- הוראות אלה אינן חלות על ענף ההסעדה, על תקופת עבודה שאינה עולה על 30 יום ועל מעסיקים שאינם מעסיקים למעלה מ-25 עובדים.

הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה