מתווה תשלום ימי הבידוד

נושא תשלום ימי הבידוד של העובדים עבר שינויים בעקבות החלטות בג"ץ והתערבות של ארגונים שונים במשק.

חשוב שתדעו

 • החל מיום 29.10.2020, עובד ששהה בבידוד עקב או בשל חובת בידוד של ילדו (עד גיל 16 או שהילד הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי) עבור כל תקופת בידוד בנפרד, ודיווח על כך למשרד הבריאות, זכאי לתשלום דמי בידוד עבור ימי היעדרותו מהעבודה.
 • עובדים השוהים בבידוד בגין היותם חולים מאומתים אינם זכאים לתשלום דמי בידוד אלא לתשלום דמי מחלה מהמעסיק.
 • העובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום היעדרותו הראשון בכל תקופת בידוד אבל רשאי  לבחור לקבל תשלום עבור יום זה על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו.
 • המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות ששולמו עבורם דמי בידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 4 ימי מחלה בכל תקופת בידוד, אף אם העובד נעדר יותר מ-4 ימים באותה תקופת בידוד (אם אין לעובד מספיק ימי מחלה צבורים, ינוכו ימי ההיעדרות עקב הבידוד מימי המחלה שיצבור העובד בעתיד.(
 • עבור ימי ההיעדרות האחרים, החל מהיום השני ישלם המעסיק לעובד דמי בידוד בגובה שכר העבודה הרגיל .
 • במקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם יצבור העובד את ימי המחלה הנדרשים, ניתן יהיה לקזז את ימי המחלה מצבירת ימי החופשה של העובד. אם לא נשארה יתרת ימי חופשה, לא יהיה חייב העובד בתשלום עבור ימי המחלה שנצברו לחובתו.
 • עובד ששוהה בבידוד עקב חזרה מחו"ל לא יהיה זכאי לתשלום, אלא אם הנסיעה היתה מטעם המעסיק או שמדובר בעובד זר שחזר לישראל מארץ מוצאו.
 • עובד שעבד בתקופת הבידוד וקיבל שכר בתקופה זו לא יהא זכאי לדמי בידוד.
 • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
 • כל מעסיק ששילם לעובד שלו דמי מחלה או דמי בידוד במהלך התקופה שבין ה-01.10.2020 ל-31.03.2021, עשוי להיות זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור הסכומים ששילם לעובד החל מיום הבידוד השני:
 • עבור יום הבידוד השני החזר של 100% .
 • עבור יום הבידוד השלישי ואילך, ההחזר ישתנה לפי מספר העובדים נכון ליום 01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
 • עד 20 עובדים זכאות להחזר של 75%.
 • יותר מ-20 עובדים זכאות להחזר של 50%.
 • חשוב לוודא שהעובדים לא יתמהמהו עם הדיווח על הבידוד, שכן ההחזר למעסיק יינתן לכל היותר החל מ-4 ימים לפני יום הדיווח של העובד למשרד הבריאות (לדוגמה, אם עובד שנכנס לבידוד ב-03.12.2020 דיווח למשרד הבריאות רק ב-10.12.2020, ההחזר יינתן רק לתקופה שמתחילה ב-07.12.2020).
 • לקבלת ההחזר, על המעסיק להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי. ניתן יהיה להגיש בקשת החזר החל מחודש 2/21 לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יפרסם הוראות בנושא וטופס בקשה מקוון.
הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה