על ההבדל שבין עובד קבלן שירותים לעובד קבלן כוח אדם:

מאמר משפטי מאת הילה אראל-שמש, עורכת דין ונוטריונית

אלה מבניכם ששוכרים שירותים ועובדים מקבלנים חיצוניים, חייבים לדעת על ההבדלים שבין עובד קבלן שירותים לבין עובד קבלן כוח אדם:

בעוד עובד קבלן כוח האדם זכאי למימוש זכויות מכם המעסיקים, כגון קליטתו כעובד אצלכם בעסק לאחר 9 חודשי עבודה (על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996), עובד קבלן השירותים אינו זכאי לכך.

החוק מגדיר 'קבלן שירותים' ו'קבלן כוח אדם', אבל האבחנה אינה חדה ומוחלטת. ייתכנו מקרים של עירוב בין מתן שירותים בעין ושירותי הקצאה של כוח אדם, ולא אחת קיים קושי בזיהוי אופי ההתקשרות עם המזמין.

בית הדין הארצי סייע באבחנה בע"ע 116/03 וקבע, כי קבלן שירותים מספק מוצר מוגמר למזמין כגון חומרי גלם, מפעיל את עובדיו ומפקח עליהם עד להשלמת המוצר המוגמר. לעומת זאת, קבלני כוח אדם מספקים לארגון עובדים זמניים כאשר העבודה נעשית בחצריו של המזמין, והמזמין הוא זה שמפעיל את העובדים, נותן הוראות ומפקח על ביצוע העבודה.

לקבלן השירותים שליטה ופיקוח על העובדים שהוא שולח לטובת החברה המזמינה, לעומת קבלן כוח האדם, שאמנם מספק את העובדים אבל החברה המזמינה היא בעלת השליטה והפיקוח בפועל.

לצורך ההמחשה, במקרה אחר, עובדת שנתנה שירותי מזכירות לחברה מזמינה וקיבלה את שכרה מחברת השירותים שגם נשאה בהוצאות הנלוות להעסקתה ובידה גם הסמכות לפטר, היא איננה עובדת קבלן כוח אדם אלא קבלן שירותים, ולכן, איננה זכאית לזכויות מהחברה המזמינה.

לסיכום, לפני שאתם שוכרים שירותי עבודה ממיקור חוץ – התייעצו מה דינם של עובדים אלה כלפיכם, האם הם עובדי קבלן שירותים או כוח אדם, וערכו את הסכמי ההתקשרות בהתאם.

הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה