קיזוז דמי הכשרה?

מאמר משפטי מאת הילה אראל-שמש, עורכת דין ונוטריונית

בית הדין לא קיבל את הקיזוז שבוצע לעובדות עבור דמי הכשרה, למרות שהעובדות הבינו היטב שהן מתחייבות לשלם אותם אם יתפטרו תוך פחות משנה. למה בעצם?

האם יש תוקף מחייב לסעיף בחוזה העבודה, שקובע שסיום עבודה תוך פחות משנה מתום ההכשרה שקיבל העובד יחייב אותו בעלות ההכשרה? לא בטוח.

בשאלה זו נדרש להכריע בית הדין לעבודה בתל אביב בשבוע שעבר (סע"ש 33976-05-15) שקבע בפסק דין מנומק ומפורט שהתשובה בנסיבות העניין היא שלילית וחייב את החברה להחזיר לעובדות את סכומי הקיזוז.

ההכשרה שעברו העובדות במקרה זה היתה למעשה רק חפיפה, ולא עמדה בכל הפרמטרים שקבע בית הדין.

משפטית, מדובר על התנגשות בין שתי זכויות חוקתיות: חופש העיסוק של העובד אל מול חופש ההתקשרות של המעסיק תוך ניהול עסקו בסביבה של יציבות וודאות חוזית.

במקרה בו המעסיק משקיע משאבים מיוחדים ויקרים בהכשרת העובד, ובעקבות זאת התחייב העובד לעבוד אצלו למשך תקופה מסוימת, ניתן להצדיק את הגבלת העיסוק של העובד למשך תקופה מסוימת כתמורה עבור ההשקעה של המעסיק בהכשרתו.
אבל, אם העובד רכש את ההכשרה במהלך עבודתו הרגילה או על חשבונו ובזמנו הפנוי, אין המעסיק הקודם רשאי להגבילו בשימוש שיעשה בה.

אין מניעה שמעביד, על מנת לקבל לעבודה עובדים מוכשרים, יממן למועמדים קורס השתלמות מקצועית שיכול לשמש אותם ללא כל קשר לעבודתם אצלו, תמורת התחייבותם להעסקה לפרק זמן מוגדר. אין גם מניעה עקרונית לחיוב את העובדים בתשלום עלות הקורס ודמי ההשתלמות שקיבלו במהלכו, ככל שהם מתפטרים ממקום העבודה שהכשירם לאותה עבודה תקופה קצרה לאחר תחילת עבודתם ועוברים לעבוד באותה עבודה מקצועית אצל המתחרה.

על מנת לעודד מעסיקים ובהתחשב בהשקעה הנדרשת, יש מקום לכבד את האינטרס הלגיטימי של המעסיק להפיק תועלת מהכשרתו של העובד, לפחות לפרק זמן מינימלי, שיש בו כדי להצדיק את ההשקעה בהכשרתו של העובד, ובכך למנוע מצב שבו עובד יסיים את עבודתו ביוזמתו זמן קצר לאחר תום ההכשרה, כך שהמעסיק לא יזכה כלל ליהנות מפרי השקעתו.

לפיכך, ככלל, לגיטימי לדרוש מעובד להתחייב לתקופת העסקה מינימלית כתנאי למימון ההכשרה על ידי המעסיק, ולהשיב את עלות ההכשרה או חלקה, ככל שיפר את התחייבותו.

במקרה הנוכחי נפסק שהחברה מחויבת להשיב לשתי העובדות את הכספים שנוכו ממשכורתן משום שלא היתה עמידה מלאה בפרמטרים. ההכשרה לא חרגה מחניכה במסגרת חפיפה מקצועית של עובד חדש, היא לא ארכה חצי שנה אלא זמן קצר בהרבה ובאופן לא מידתי אל מול הגבלה למשך 18 חודשים. בנוסף, בזמן שקיבלו אותה מהגורמים בחברה, פעמים רבות המשיכו אותם גורמים בביצוע עבודתם השוטפת. ההכשרה גם ניתנה בו זמנית ליותר מעובדת אחת, באופן שמפחית את השעות שהושקעו לכאורה בכל עובדת שהוכשרה. מעבר לכך, תוך פרק זמן קצר כבר החלו העובדות לבצע מטלות שוטפות ובסיום ההדרכה לא ניתנה תעודה מקצועית כלשהי.

הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה