ריענון נוסח התקנון למניעת הטרדה מינית

מאמר משפטי מאת הילה אראל-שמש, עורכת דין ונוטריונית

ביום 1.5.18 אושרו עדכונים חדשים בתקנון לדוגמה למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה, שאתם מחויבים לפרסם לידיעת העובדים.

בעקבות תיקון מס' 10 ל'חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998', המכונה "חוק הסרטונים", נוספה לרשימת ההתנהגויות הנמנות בתקנון כמהוות הטרדה מינית גם "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום".
נוספו מספר דוגמאות להקשרים בהם התנהגויות מסוימות יחשבו להטרדה מינית, גם אם האדם אליו הופנו לא הראה שאינו מעוניין.
כמו כן, מעתה ואילך יצוינו בהקשר זה גם עובד משתקם במסגרת תעסוקה; אדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן; אדם שהפניה אליו נעשית מצדו של עובד ציבור תוך מילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו; וכן אדם שמצוי במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות והכל בנסיבות של ניצול יחסי מרות או תלות.

מי מחויב לפרסם תקנון?
על פי ה'תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998' מחויב כל גוף או מוסד המעסיק מעל 25 עובדים לפרסם במקום העבודה תקנון, המיידע את כלל העובדים בסעיפי החוק למניעת הטרדה מינית. על התקנון לכלול בין היתר התנהגויות שאסורות על פי חוק וכן דרכי התמודדות וטיפול במקרים של הטרדה מינית במקום העבודה, לרבות בעלי תפקידים רלוונטיים בארגון ודרכי הגשת תלונה.
התקנות כוללות תקנון לדוגמה, בו משתמשים המעסיקים כבסיס למסמך שיפורסם לעובדים, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. המעסיק רשאי להוסיף סעיפים והתייחסויות משלו למסמך.

הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה