שיפור מתווה החל"ת

לקוחות יקרים

ביום 8.11.23 אישרה הכנסת את חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל), התשפ״ד-2023. החוק כולל מתווה שמחולק לשני מסלולים עיקריים:

  1. מסלול שיפוי למעסיקים בדרך של תיקון הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א 1961
  2. מסלול תשלומים לעובדים על דרך תיקון חוק ביטוח לאומי, תשנ״ה- 1995 והקלות בזכאות לדמי אבטלה.

שיפוי למעסיקים בגין הוצאות שכר קבועות

מעסיקים במגזר הפרטי שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 400 מיליון ש״ח בשנה, יהיו זכאים לשיפוי בגין הוצאות שכר, גם אם ההיעדרות לא נבעה בשל הנחיית פיקוד העורף (להוציא עובדים במילואים ועובדים שיצאו ביוזמתם לחל״ת מעל 14 יום).

שיעור השיפוי מחושב לפי נוסחה משתנה בהתאם להיקף המחזור ומוגבל  ל –75% מתקרת השכר ששולם לעובדים או השכר הממוצע במשק, לפי הנמוך, בהכפלת מקדם שקבוע בנוסחה.

עבור עובדים שמתגוררים בישובים שפונו, נעדרו מעבודתם ושולם להם שכר, תהא זכאות לשיפוי מלא. רשימת הישובים שפונו מפורטת באתר רשות המסים.

הקלות בזכאות עובדים לדמי אבטלה:

  • פיטורי עובד או הוצאת עובד לחל״ת ביוזמת המעסיק מעל 14 יום; או יציאת עובד מיוזמתו לחל״ת מעל 14 יום לפחות (אם בן זוגו שוהה במילואים; או נקרא לשירות עבודה בשעת חירום ולעובד ילד שטרם מלאו לו 14 או תלמיד בעל צרכים מיוחדים (לפי חוק חינוך מיוחד, תשמ״ח-1988)).
  • תקופת החל״ת המינימלית קוצרה ל- 14 יום.
  • ביטול דרישת ניצול חופשה צבורה.
  • קיצור תקופת אכשרה ל- 6 חודשים במהלך 18 החודשים האחרונים.
  • הארכת תקופת הזכאות גם לעובד שמימש את זכותו לדמי אבטלה ב-4 השנים שקדמו לתשלום, בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות המקלים.
  • הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה לעובד שגר בישוב שפונה ל- 12 חודשים.
  • עובדים מעל גיל פרישה (67)  שפוטרו או הוצאו לחל״ת – יהיו זכאים למענקים בגובה של עד 75% מהשכר ולא יותר מ 134 ש״ח ליום. תקופת האכשרה לזכאות היא 3 חודשי עבודה.

הגדלת שיעור תגמול מילואים מינימלי – עודכן לסך 300.61 ש״ח ליום ו- 9,018 ש״ח לחודש.

תיקון חוק עבודת נשים – כנגד פיטורי עובדת בהריון או כל שינוי במשרתה, לרבות הוצאה לחל״ת, בתוך 60 ימים מתום חופשת לידה, נדרש היתר ממשרד העבודה. תקופת החל״ת לא תבוא במנין 60 הימים (התקופה המוגנת), ובתוך כך הארכת התקופה המוגנת.

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות עבור עובדים בחל״ת מוסכם, ושעומדים בתנאי הזכאות לאבטלה.

ההקלות יוחלו רטרואקטיבית מיום 7.10.23

מוצע להחתים את העובדים והעובדות על הסכמתםן ליציאה לחל״ת במסמך המפרט את זכויותיהםן וחובותיהםן בנושא, לרבות מועדים תחומים של תקופת החל״ת. פנו אלי לייעוץ בנושא, ככל הדרוש.

בנוסף, שימו לב כי הזכאות לדמי אבטלה נבחנת פרסונלית, כך שמוצע לכל עובד ועובדת להיכנס לאתר של המוסד לביטוח לאומי לבחינת גובה דמי האבטלה והזכאות במחשבון ייעודי (מצורף לינק בנושא לאתר המוסד לביטוח לאומי) https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaCalcNew.aspx?utm_source=btlSite&utm_medium=search&utm_campaign=autoSuggest

לצפייה בקטעים מהרצאה שהעברתי בנושא ״מורכבות דיני עבודה בזמן לחימה״ מוזמנים.ות להיכנס בלינק:

https://www.youtube.com/channel/UCVVUru4Vm3SVgXWaRdhKERg

שנדע ימים שקטים יותר

שלכםן

הילה אראל-שמש, עו״ד ונוטריונית

הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה