12 נקודות שיעשו לכםן סדר בנושא תשלום דמי בידוד לעובדים.ות

לקוחות יקרים,

לאור 'שגעת' הבידודים

ריכזנו עבורכםן 12 נקודות שיעשו לכםן סדר בנושא תשלום דמי בידוד לעובדים.ות:

 1. עד מתי חלה הזכאות?  הזכאות לדמי בידוד הוארכה עד ליום 28.2.2022
 2. מי זכאי? כל עובד (לרבות זר או פלסטיני) ששהה בבידוד מחשש להידבקות; או מחמת שנאלץ להישאר עם ילדו שנדרש לבידוד (עד גיל 16 או שהילד עם מוגבלות ונזקק לסיוע אישי) יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד עבור ימי ההיעדרות (ובתנאי שהוא או ילדו לא חזרו מחו"ל בנסיעה פרטית). העובד ימסור למשרד הבריאות דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו וימציא למעסיק העתק מהדיווח וימסור טופס הצהרה לפיו אין לילד הורה אחר שנעדר מעבודתו בתקופה זו לשם השגחה על הילד.
 3. ממתי סופרים? אין זכאות לדמי בידוד עבור יום ההיעדרות הראשון, אלא אם הסכמתם אחרת. יחד עם זאת, העובד רשאי לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו.
 4. איסור פיטורים – אסור לפטר עובד שנמצא בבידוד אלא אם נתתםן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם הבידוד או שמקום העבודה פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
 5. מתי דמי בידוד הופכים לדמי מחלה? עובד שהוא חולה מאומת אינו זכאי לתשלום דמי בידוד אלא לתשלום דמי מחלה.
 6. מועד התשלום – אם העובד מסר את העתק הדיווח על חובת הבידוד לפחות 7 ימים ממועד תשלום השכר החודשי, דמי הבידוד ישולמו במועד השכר החודשי. אם מסר מאוחר יותר, ישולמו דמי הבידוד במועד הבא לתשלום השכר.
 7. עונשין – אי תשלום דמי בידוד מזכה את העובד בהגשת תלונה ליחידת האכיפה או הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
 8. תשלום לעובד שעתי או יומי – עובד יומי או שעתי יהיה זכאי לתשלום לפי מספר ימי המחלה שהיו מנוכים לו עבור תקופה זו אילו היה חולה.
 9. ניכויים – דין דמי בידוד כדין דמי מחלה, קרי דמי בידוד נחשבים חלק משכר העובד. לפיכך יש לנכות מתשלום דמי הבידוד מס הכנסהדמי ביטוח לאומי ויתר ניכויים על פי חוק. כמו כן יש לכלול את רכיב דמי בידוד בחישוב פיצויי פיטורים ולהפריש ממנו את הסכומים הנדרשים לביטוח הפנסיוני של העובד.
 10. גובה דמי בידוד – תשלום דמי בידוד הנו בגובה 100% משכר העבודה הרגיל בתנאי שהעובד מחוסן או מחלים או מנוע חיסון או שמצוי בבידוד בגלל ילדו. שאר העובדים יהיו זכאים לדמי בידוד בגובה 75% מהשכר. חישוב דמי בידוד לעובדים שעתיים לא מפורט בחוק אך ניתן להקיש מחוקים אחרים שערך יום בידוד של עובדים אלה הנו ממוצע השכר ליום עבודה ב-3 חודשים שקדמו.
 11. ניכוי ימי מחלה – ימי הבידוד ינוכו מצבירת ימי המחלה ועד לניכוי של מקסימום 3 ימימחלה עבור כל תקופת בידוד, אף אם העובד נעדר יותר מ-3 ימים. אם אין לעובד מספיק ימי מחלה צבורים ינוכו ימי ההיעדרות מימי המחלה שיצבור בעתיד ובמקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם יצבור ימי מחלה נדרשים, ניתן יהיה לקזז לו את ימי המחלה מצבירת ימי החופשה. אם בתום יחסי העבודה לא נשארה לו גם יתרת ימי חופשה, לא יהיה חייב העובד בתשלום עבור ימי המחלה שנצברו לו.
 12. שיפוי המעסיק – מעסיק ששילם דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהייתו של עובד בבידוד יהיה  זכאי להחזר מהמוסד לביטוח לאומי החל מיום הבידוד השני. עבור היום השני יהיה זכאי ל- 100% החזר מהסכום ששילם. החל מיום הבידוד השלישי ואילך, יהיה זכאי להחזר חלקי לפי כמות העובדים שמעסיק: עד 20 עובדים יהיה זכאי להחזר של 75%, מעל 20 עובדים יהיה זכאי להחזר של 50%. השיפוי יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד. לקבלת ההחזר על המעסיק להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.

מקווה שעשינו לכםן קצת סדר

אל תהססו לפנות בכל שאלה או הבהרה בענין

שלכםן

הילה

הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

קיזוז דמי הכשרה?

מאמר משפטי מאת הילה אראל-שמש, עורכת דין ונוטריונית בית הדין לא קיבל את הקיזוז שבוצע לעובדות עבור דמי הכשרה, למרות שהעובדות

למאמר המלא »

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה