הרצאות

ההרצאות ניתנות בבתי העסק, חברות וארגונים בנושאים שונים בדיני העבודה בכלל ובהטרדות מיניות בפרט, בהתאם לצרכי העסק. הרצאות מועברות גם  לדירקטוריונים בחברות ציבוריות.